Hallgatók részére

Amennyiben adataid hibásak, azok módosítását a Neptunban kezdeményezd.

Oktatók, dolgozók részére

Az e-mail cím módosítását az ISZK Ügyfélszolgálatán lehet kérni az alábbi e-mail címen vagy a 66333-as belső melléken. Névváltozás esetén szintén az ISZK Ügyfélszolgálatához lehet fordulni és kezdeményezni annak cseréjét az egyetemi címtárban (LDAP).

Abban az esetben, ha az elmúlt időszak szervezeti egység változásai miatt a rendszerben az Ön szervezeti egységének megnevezése nem pontos kérjük, hogy kártyaigénylés előtt ennek módosítását munkáltatójánál kezdeményezze.

Kapcsolat

Probléma esetén kérjük, forduljon Ügyfélszolgálatunkhoz bizalommal e-mailben vagy telefonon: (52) 512-900 / 62771, 62773, 62774 és a 62775-ös mellékeken.