UniPass kártya Fizetési rendszer általános szerződési feltételek Hatályos: 2019. július 15. napjától

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozzák meg a Debreceni Egyetem által kibocsátott UniPass kártya (a továbbiakban: kártya) valamint a Debreceni Campus Nonprofit Közhasznú Kft. (a továbbiakban: Utalvány kibocsátó) által meghatározott kártya használatának általános feltételeit, valamint a kártya és a Felhasználó (a továbbiakban együttesen: a Szerződő Felek) kártyahasználattal összefüggésben keletkezett jogviszonyából eredő jogokat és kötelezettségeket.

Jelen ÁSZF rendelkezései irányadók az Utalvány kibocsátó és a Felhasználó, kártya használattal összefüggésben keletkezett mindennemű jogviszonyára.

A kibocsátó a mindenkor hatályos ÁSZF-et a www.unipass.hu weboldalon közzéteszi, az ott megtekinthető, onnan kinyomtatható.

 

I.  FOGALMAK

 

 1. Utalvány kibocsátó: Debreceni Campus Nonprofit Közhasznú Kft. (4028 Debrecen, Kassai út. 26., Cg: 09 09 013671).
 1. Kártya: érintés nélküli, RFID technológiával működő elektronikus fizetési utalvány.
 1. Elfogadóhely: minden olyan rendezvény vagy vendéglátóhely, amelyet az Utalvány kibocsátó szervez, illetve üzemeltet.
 1. Szolgáltatás: minden olyan juttatás, amit a kibocsátó - ingyenesen, vagy ellenérték fejében - a kártyahasználattal összefüggésben elérhetővé tesz.
 1. Felhasználó: a Ptk. 8.1. § (1) bekezdés 3. pontja szerinti kártyahasználó (a továbbiakban: Felhasználó).
 1. Honlap: a Debreceni Egyetem honlapja, amely a www.unipass.hu oldalon található.
 1. Tranzakció: a kártyával történő vásárlás, kártya egyenlegének feltöltése, kártya egyenlegének, kártya megszüntetés esetén történő készpénzben történő kifizetése. A kártya egyenlegének lekérdezése NEM minősül tranzakciónak.

 

II.  AZ ÁSZF HATÁLYA

 

 1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed Utalvány kibocsátó és a Felhasználó jogviszonyára.
 1. A jelen ÁSZF határozatlan időre, de maximum a kártya érvényességének lejáratáig szól.
 1. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Utalvány kibocsátó a jelen ÁSZF-et jogosult egyoldalúan módosítani. Az ÁSZF módosításai azonnal érvényesek és hatályosak, a kártya kibocsátója a weblapon való kihelyezéssel tájékoztatja a felhasználókat. A kártya használatával a Felhasználó jelen ÁSZF rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek tekinti.

 

III.  JOGVISZONY KELETKEZÉSE

 

 1. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a kártya első feltöltésekor és használatakor a közte és az Utalvány kibocsátó közötti jogviszony teljesedésbe megy.
 1. Felhasználó a kártyáját a Debreceni Egyetemtől kizárólag, mint egyetemi polgár veheti át. Ez esetben a kártya megszemélyesített, fényképpel ellátott kártya, amely a fizetési funkción kívül a Debreceni Egyetem által felruházott jogokkal rendelkezik.
 1. A kártyatulajdonos fizetési funkció használatával kifejezetten hozzájárul, hogy a kártyához tartozó azonosítási adatait az Utalvány kibocsátó felhasználja saját működési körében és kifejezetten nem járul hozzá, hogy személyes adatait, vásárlásainak adatait harmadik személyek megismerhessék, kivéve a törvényben előírt adatkezelői kötelezettséget.
 1. Kizárólag fizetési funkcióval és az utalványt kibocsátó által felruházott jogokkal az Utalvány kibocsátó anonim kártyát is kibocsáthat.
 1. A kártya az átvételtől érvényes, használata az első feltöltést követően lehetséges.
 1. Felhasználó tudomásul veszi, hogy alkalmi rendezvényeken (fesztiválok, tematikus napok) rendszer üzemeltetője jogosult anonim kártyákat kibocsátani, ami kizárólag a fizetési rendszer használatára jogosít. Az anonim kártyák a rendezvény helyszínén, a rendezvény ideje alatt visszaválthatók, a kártyakaució - sérülésmentes kártya visszaszolgáltatása esetén - teljes egészében visszajár. A rendezvényt követő 90 nap elteltével az egyenleg NEM felhasználható, azonban a Felhasználó a kártyát újabb, az egyenleg lejáratát követő egy éven belüli feltöltést követően ismét használhatja, a korábbi lejárt egyenlege újból aktiválódik, 10% kezelési költség levonása mellett.

 

 

IV. REGISZTRÁCIÓ

 

 1. A kártya regisztráció nélkül is használható, de a regisztráció növeli a kártyahasználat biztonságát. Elvesztett kártya egyenlege ugyanis csak abban az esetben tiltható le, ha előtte a kártyát regisztrálták. Az anonim kártyák regisztrációja a visszaadást követő 168 órán belül törlődik.
 1. A kártyát csak egyszer kell regisztrálni, a regisztráció valamennyi elfogadóhely esetében érvényes.
 1. Utalvány kibocsátó kijelenti, hogy amennyiben a Felhasználó nem regisztrált kártyáját elveszíti, úgy bárki, aki megtalálja a kártyát, az egyenleget levásárolhatja, mivel a kártya nem letiltható.
 1. A kártya névre szóló, harmadik személyre nem átruházható.
 1. A regisztráció az utalványkezelő rendszerben a www.unipass.hu oldalon vagy az UniPass mobil applikációban végezhető el. Az adatkezelés célja a kártyákkal végzett tranzakciók naplózása. A regisztrációt követően van lehetőség a kártya regisztrációjára, a honlapon feltüntetett kártyaadatok megadásával és rögzítésével. Az így regisztrált felhasználó - a kártya adatainak összerendelését követően - a honlapon ellenőrizheti költéseit.

 

 

V. FELTÖLTÉS

 

 1. A kártya egyenlege magyar forint alapú. Az egyenleg bármilyen összegben feltölthető. A kártya maximális egyenlege nem lépheti túl a 100.000,- Ft-ot. A kártyával bármilyen összegben lehet vásárolni, amennyiben azt a feltöltött egyenleg fedezi. A kártyához tartozó egyenleg bármikor újra feltölthető.
 1. Rendezvények esetében és napi működésben az UniPass honlapon közzétett kijelölt feltöltő pontoknál, illetve online a www.unipass.hu oldalon, UniPass mobil applikáción keresztül lehet feltölteni a kártyát.
 1. Bankkártyás feltöltés:

  A kártyához tartozó egyenleg bankkártyával is tetszés szerinti összegben feltölthető. A feltöltés maximalizált összege ebben az esetben is 100.000,- Ft. Az UniPass kártyával történő vásárlások kezelési-költség mentesek.
 1. Online feltöltés:

  A regisztrált kártyákhoz tartozó egyenleg online is feltölthető bankkártyával, tetszés szerinti összegben. Az online feltöltés az OTP Bank Nyrt. web alapú rendszerén keresztül történik. A web alapú feltöltés a Felhasználó számára a bank oldaláról kezelési költséggel járhat.

  Bejelentkezés után a kártya menüpont alól kezdeményezhető a feltöltés az adott kártya mellett található Online feltöltés gombbal. A feltöltés maximalizált összege ebben az esetben is 100.000,- Ft. Online feltöltést követően a kártya egyenlege a feltöltéstől számított 168 órán belül nem váltható vissza.

 

 

VI.  VISSZAVÁLTÁS, KÁRTYAPÓTLÁS ÉS EGYENLEGÁTVEZETÉS

 

 1. A megszemélyesített utalványkártya egyenlegét szemeszterek végén (jellemzően az egyetemi polgári jogviszony megszűnése szemeszterének végén), vagy a kártya fizetési funkciójának megszüntetésével egybe esően lehet visszaváltani.

  A kártyáról le nem vásárolt összeg az öt forintra kerekítés általános szabályai szerint váltható vissza 5% kezelési költség levonása mellett. A visszaváltásról a felhasználó kiadási pénztárbizonylatot kap.

  Amennyiben a kártyatulajdonos kártyáját nem szünteti meg, abban az esetben az utolsó tranzakciót követő 180 napon túl az egyenleg NEM felhasználható, azonban a Felhasználó a kártyát újabb, az egyenleg lejáratát követő egy éven belüli feltöltést követően ismét használhatja, a korábbi lejárt egyenlege újból aktiválódik, 10% kezelési költség levonása mellett.
 1. Visszaváltás helye és ideje:

  Debreceni Campus Nonprofit Közhasznú Kft. (4028 Debrecen, Laktanya u 3/D. sz. alatti FŐPÉNZTÁR-ban minden csütörtökön 10:00-14:00 óráig. Más napokra vonatkozóan előzetes időpont egyeztetésre is van lehetőség az 52/512-722-es telefonszámon.
 1. Ha a Felhasználó elveszíti a kártyáját, vagy az olyan módon megrongálódik, hogy nem tudja tovább használni, lehetősége van új kártyát igényelnie a Debreceni Egyetem UniPass kártyarendszerén keresztül az ott meghatározott kártyapótlás/csere folyamatának és szabályainak megfelelően.
 1. A letiltott kártyán, a letiltás pillanatát követően megmaradt egyenleget lehet az új kártyára átvinni. Az egyenlegátvezetés az ügyfélszolgálaton történik.
 1. Anonim kártya a III/6 pont szerint váltható vissza.
 1. A kártyán tartott egyenleg az utolsó pénzügyi tranzakciót követő 180 napon belül használható fel. Ezt követően a kártya egyenlege inaktiválódik, amennyiben az ezt követő 365 napon belül új feltöltés történik a kártya egyenlege az inaktiválódott összeg 10% kezelési költséggel csökkentett összegével növelve újra használható. Abban az esetben, ha a 365 nap inaktív időszak letelt az egyenleg véglegesen inaktív lesz a Felhasználó számára.

 

VII.  VÁSÁRLÁS

 A vásárlás az elfogadóhelyeknél a fizetéshez kihelyezett terminálok segítségével történik. A vásárlás folyamata:

 1. a rendelés, illetve vásárlás végösszegét az eladó beüti a pénztárgépbe és rögzíti a POS terminálba;

 2. a vásárlási összeg a kártyaolvasó kijelzőjén megjelenik;

 3. a felhasználó odaérinti a kártyáját az olvasóhoz és ezzel megtörténik a fizetési tranzakció;

 4. az összeggel a vásárló utalvány egyenlege csökken; amennyiben az egyenleg nem ad fedezetet a vásárlás értékére vonatkozóan, úgy a felhasználó értesítést kap a vevő kijelzőn.

 5. Amennyiben a tranzakció véletlenül hibás összeget tartalmazott vagy azt bármilyen okból vissza kell vonni, a terminál rendelkezik sztornó funkcióval. Ez kizárólag azon a terminálon végezhető el, amelyiken a vásárlás történt és csak abban az esetben, ha a terminálon ez volt az utolsó tranzakció.

 6. A kártyával megvalósított fizetés esetén a vásárlás adatairól a terminál kijelzője ad tájékoztatást, arról bizonylat nem készül. A terminál használata a pénztárgép rendeltetésszerű használatát nem váltja ki. Amennyiben a vásárolt terméket a Felhasználó visszaviszi, úgy a visszavétel feltételei a hatályos jogszabályoknak megfelelően, a fogyasztóvédelmi szabályok figyelembevételével kell, hogy megtörténjen.

 

VIII.  EGYENLEG ELLENŐRZÉSE

 

 1. A kártya egyenlege lekérdezhető vásárláskor, az eladónál, a feltöltő pontokon és online. A kártya felhasználó a kártyákhoz kapcsolódó egyenleggel összefüggésben, véglegesnek és irányadónak fogadja el a kibocsátó adatbázisát és kimutatásait.
 1. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a www.unipass.hu oldalon a kártya egyenlege ellenőrizhető, a kártya egyenlegét ismertető adat tájékoztató jellegű.

 2. A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy ennek az esetleges eltérésnek az oka lehet az, hogy a rendszerben a tranzakciókat nem minden esetben időrendi sorrendben dolgozzák fel. Továbbá az is, hogy a rendszerben keletkező adatok feldolgozása időt vesz igénybe, ezért a kártya valós egyenlege és a honlapon feltüntetett kártya egyenleg egymástól eltérő egy napon belüli adatot mutathat.

 

IX.  LETILTÁS

 

A kártya letiltása a Debreceni Egyetem által üzemeltetett UniPass kártyarendszer szabályainak megfelelően történhet, a www.unipass.hu weboldalon bejelentkezés után a kártya menüpontban.

 

Debrecen, 2019. 07. 15.