Kinek szükséges az egyetemi kártyához belépési jogosultságot igényelnie?

Épület-beléptető rendszerek a Debreceni Egyetem több campusán található oktatási épületben, illetve kollégiumban is működnek. Azon egyetemi polgárok számára - dolgozók, hallgatók -, akiknek munkavégzés, illetve kollégiumi lakhatás céljából szükséges a beléptető rendszer használata kezdeményezhetik, hogy egyetemi kártyájukhoz ezen jogosultság beállításra kerüljön.

Hogyan lehet a kártyához épület belépési jogosultságot igényelni?

Azon dolgozók, PHD hallgatók részére, akik munkájuk ellátása érdekében az épületek nyitvatartási időszakán kívül a munkahelyükre a munkakörük ellátása érdekében be kívánnak jutni, belépési jogosultság kérhető. A belépési jogosultság a Szolgáltatási Igazgatónál írásban igényelhető az adott kar dékánja, önállóan gazdálkodó intézet vezetője, illetve egyéb szervezeti egység vezetője által. Kérjük, hogy amennyiben Ön UniPass kártyát igényel és munkakörének ellátása érdekében épület belépésre is használni kívánja azt, a kártyaigényléssel párhuzamosan a Szolgáltatási Igazgatónál kezdeményezze annak engedélyezését a fentebb leírt módon.

Az épület beléptető rendszer meghibásodása, vagy belépési jogosultsággal kapcsolatos kérdésekben Kéki László biztonsági vezető az illetékes.
E-mail cím: keki.laszlo@fin.unideb.hu.
Telefonszám: (52) 512-900 / 73083-as mellék.

Hogyan lehet a kártyához kollégiumi belépési jogosultságot igényelni?

A 2016/2017-es tanév I. félévétől a Borsos József Kollégiumban kizárólag egyetemi kártyás beléptető rendszer működik a kollégium hallgatóinak, illetve azon oktatóinak, akik a kollégium területén található termeket oktatási célból igénybe kívánják venni. Belépési jogosultsággal kapcsolatos kérdésekben Dr. Kádasi Tibor kollégiumi vezetőtanár az illetékes.
E-mail cím: kadasi.tibor@unideb.hu,
Telefonszám: (52) 415-155 / 73071-es mellék.

A 2017/18-as tanév I. félévétől a Markusovszky Lajos III-as Kollégiumban kizárólag egyetemi kártyás beléptető rendszer működik a kollégium hallgatóinak, valamint vendégeinek. Belépési jogosultsággal kapcsolatos kérdésekben Nagy-Szűcs Viktória és Knapp Bence Balázs kollégiumi ügyintézők az illetékesek.
E-mail cím: szucsviki@med.unideb.hu
Telefonszám: (52) 512-900 / 72472-es mellék.
E-mail cím: knapp.bence@unideb.hu
Telefonszám: (52) 512-900 / 72471-es mellék.

Aktuális lefutás: Futasi ido: 0,2302 Memoria: 0.19 MB